Description

begrepp och ett mål som syftar till erkännande av kvinnors och mäns lika värde, synliggöra kvinnors och mäns lika värdighet och upprätta sociala organisationer där kvinnor och män reellt delar rättigheter och ansvar, är fria från förutbestämda områden och funktioner som könskodats av fördomar och könsstereotyper och till fullo åtnjuter jämställdhet och frihet i sitt deltagande på varje nivå och på varje område