Description

koncept in cilj priznavanja enakovrednosti žensk in moških, ki naredi vidno enako dostojanstvo žensk in moških ter ustvarja družbene organizacije, v katerih si ženske in moški dejansko delijo pravice in odgovornosti, so osvobojeni vnaprej določenih prostorov in funkcij, ki se zaradi predsodkov in spolnih stereotipov vnaprej pripisujejo določenemu spolu, in v celoti uživajo enakost in svobodo v udeležbi na vseh ravneh in vseh področjih