Description

koncepcja i cel zmierzające do uznania równej wartości kobiet i mężczyzn, sprawiając, aby równa godność kobiet i mężczyzn stała się widoczna i ustanawiając organizacje społeczne, w których kobiety i mężczyźni faktycznie dzielą prawa i obowiązki, są wolni i wolne od ustalonych z góry miejsc i funkcji ustanowionych przez uprzedzenia i stereotypowe podejście do płci i w pełni korzystać z równości i wolności w uczestnictwie na każdym poziomie i w każdej sferze