Description

Kontseptsioon, mis püüdleb selle poole, et tunnustada naiste ja meeste võrdset väärtust, muutes nähtavaks naiste ja meeste võrdse väärikuse ning luues sotsiaalseid ühendusi, kus naised ja mehed tegelikult jagavad õigusi ja vastutust, on vabastatud eelarvamuste ja soostereotüüpidega soolisustatud ruumidest ja funktsioonidest ning saavad täielikult nautida oma osaluse võrdsust ja vabadust igal tasandil ja igas sfääris