Description

У односу на родну равноправност, паритет је концепт и циљ чија је сврха да призна једнаку вредност жена и мушкараца, учини видљивим једнако достојанство жена и мушкараца и успостави друштвене организације у којима жене и мушкарци заправо деле права и одговорности, ослобођени унапред одређених простора и функција изазване предрасудама и родним стереотипима, и у потпуности уживају једнакост и слободу у свом учешћу на свим нивоима и у свакој сфери. Видети такође: родни паритет; паритетна демократија