Description

концепт и цел со кои се признава еднаквата вредност на жените и мажите, со што станува видливо и еднаквото достоинството на жените и мажите, и воспоставувањето општествени организации во кои жените и мажите ќе ги делат правата и одговорностите, ќе бидат ослободени од предетерминираните простори и функции што се загрозени од предрасудите и родовата стереотипизација, и целосно ќе уживаат во еднаквоста и слободата при нивното учество на секое ниво и во секоја сфера