Description

koncepcija un mērķis ar nolūku atzīt sieviešu un vīriešu līdzvērtību, pamanāmā veidā nodrošinot vienlīdzīgu cieņu pret sievietēm un vīriešiem un izveidojot sociālas organizācijas, kurās sievietēm un vīriešiem faktiski ir vienlīdzīgas tiesības un pienākumi, kurās nepastāv iepriekš noteiktas vietas un funkcijas, ko rada aizspriedumi un dzimtiskā stereotipizēšana, un kurās pilnībā tiek īstenota līdztiesība un brīvība, darbojoties jebkurā līmenī un jebkurā jomā