Description

et begreb og et mål, der sigter mod at anerkende kvinders og mænds lige værdi og dermed synliggøre kvinders og mænds lige værdighed og etablere sociale organisationer, hvor kvinder og mænd rent faktisk deler rettigheder og ansvar, er frigjort fra forudbestemte positioner og funktioner, som udspringer fra fordomme og kønsstereotyper, og fuldt ud kan nyde ligestilling og frihed i deres deltagelse på alle niveauer og på alle områder