Description

U odnosu na rodnu ravnopravnost, paritet je koncept i cilj čija je svrha da prizna jednaku vrijednost žena i muškaraca, učini vidljivim jednako dostojanstvo žena i muškaraca i uspostavi društvene organizacije u kojima žene i muškarci zapravo dijele prava i odgovornosti, oslobođeni unaprijed određenih prostora i funkcija izazvanih predrasudama i rodnim stereotipima, i u potpunosti uživaju jednakost i slobodu da učestvuju na svim nivoima i u svakoj sferi.

Additional notes and information

Prema tome, paritet je istovremeno i cilj ka rodnoj ravnopravnosti.