Description

begrip en doel dat erop is gericht de gelijke waarde van vrouwen en mannen te erkennen, door de gelijke waardigheid van vrouwen en mannen zichtbaar te maken en maatschappelijke organisaties op te richten waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk rechten en verantwoordelijkheden delen, bevrijd zijn van vooraf bepaalde ruimtes en functies die zijn gebaseerd op vooroordelen en genderstereotypering, en volledige gelijkheid en vrijheid genieten in hun deelname op ieder niveau en op elk terrein