Description

Kvota je pozitivan instrument mjerenja čiji je cilj ubrzanje postizanja rodno uravnoteženog učešća i zastupljenosti. Utvrđuje se srazmjera (procenat) ili broj mjesta ili mandata koja će biti dodijeljena ženama i/ili muškarcima, uglavnom prema određenim pravilima ili kriterijima.

Additional notes and information

Kvote se mogu primijeniti kako bi se ispravila prethodna rodna neravnoteža u različitim oblastima i na različitim nivoima, uključujući političke skupštine, položaje odlučivanja u javnom, političkom i ekonomskom životu (korporativni odbori), kao i da bi se osiguralo uključivanje žena i njihovo učešće u međunarodnim tijelima, ili kao sredstvo za promovisanje jednakog pristupa mogućnostima obuke ili poslovima. Kvote čiji je cilj povećanje rodno uravnotežene zastupljenosti mogu biti propisane ustavom ili zakonom o izborima, radu ili rodnoj ravnopravnosti (zakonske rodne kvote, koje mogu podrazumijevati sankcije zbog nepoštovanja propisa) ili se mogu primjenjivati na dobrovoljnoj osnovi (dobrovoljne kvote političkih partija). Vrste kvota također se razlikuju u zavisnosti od određenog aspekta procesa izbora i procesa nominovanja na koji je određena kvota usmjerena.