Description

pozitīvs mērinstruments, kura mērķis ir ātrāk sasniegt dzimumu līdzsvaru līdzdalībā un pārstāvniecība, nosakot vietu vai amatu konkrētu proporciju (procentuālo apmēru) vai skaitu, kas jāaizpilda vai jāpiešķir sievietēm un/vai vīriešiem, parasti ievērojot konkrētus noteikumus vai kritērijus

Additional notes and information

Kvotas var piemērot, lai labotu iepriekš pastāvošu dzimumu nelīdzsvaru dažādās jomās un līmeņos, tostarp politiskās sanāksmēs, lēmumu pieņemšanas pozīcijās sabiedriskajā, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē (uzņēmumu valdēs), kā arī nodrošinātu sieviešu iekļaušanu un dalību starptautiskās struktūrās, vai kā veicināšanas rīku vienlīdzīgai piekļuvei apmācības iespējām vai darbavietām. Kvotas, kuru mērķis ir palielināt dzimumlīdzsvarotu pārstāvību, var pilnvarot ar konstitūciju vai ar vēlēšanu, darba vai dzimumu līdztiesības tiesību aktiem (juridiskas dzimumu kvotas, kas var ietvert sankcijas neatbilstības gadījumā) vai piemērot brīvprātīgi (brīvprātīgas politisko partiju kvotas). Kvotu veidi var atšķirties arī atkarībā no atlases un nominēšanas procesa aspekta, kas ir kvotas mērķis.