Description

pozitív mérőeszköz, amelynek célja a nemek kiegyensúlyozott részvételének és képviseletének gyorsabb elérése egy meghatározott (százalékos) arány vagy bizonyos számú hely megállapítása révén, amelyeket általában bizonyos szabályok vagy kritériumok alapján nőkkel és/vagy férfiakkal kell betölteni, illetve nőknek és/vagy férfiaknak kell odaítélni

Additional notes and information

Kvóták alkalmazhatók különböző területeken és különböző szinteken, így például politikai gyűlésekben, közéleti, politikai és gazdasági döntéshozó testületekben (vezetőtestületekben) a nemek közötti, korábbról meglévő egyensúlyhiány korrigálására, valamint a nők nemzetközi testületekbe történő bevonásának és részvételének biztosítására, vagy a képzési lehetőségekhez és az állásokhoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására.
A nemek kiegyensúlyozott képviseletének javítására irányuló kvótákat előírhatja az alkotmány vagy valamely választási, munkaügyi vagy a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó jogszabály (jogszabály által előírt nemi kvóták, amelyek esetében a meg nem felelés szankciókat vonhat maga után), vagy alkalmazhatók önkéntes alapon (politikai pártok önkéntes kvótái). A kvóták típusai a kvóta által megcélzott kiválasztási és kinevezési folyamat aspektusa tekintetében is különböznek egymástól.