Description

Positiivinen erityistoimenpide, jonka tarkoituksena on nopeuttaa sukupuolten tasa-arvoisen osallistumisen ja edustuksen toteutumista vahvistamalla määrätty osuus (prosenttiosuus) tai määrä paikkoja, jotka naisten ja/tai miesten on täytettävä tai jotka on osoitettava naisille/miehille, yleisesti tiettyjen sääntöjen tai vaatimusten perusteella

Additional notes and information

Kiintiöitä voidaan soveltaa aiemman sukupuolten välisen epätasa-arvon korjaamiseksi eri aloilla ja eri tasoilla, muun maussa poliittisissa edustajakokouksissa, päättävissä asemissa julkisessa, poliittisessa ja taloudellisessa elämässä (yritysten hallitukset) sekä varmistaa naisten mukaan ottaminen ja heidän osallistumisensa kansainvälisiin elimiin, tai välineenä edistää koulutusmahdollisuuksien tai työpaikkojen yhdenvertaista saatavuutta. Sukupuolten kannalta tasa-arvoisen edustuksen lisäämiseen tähtäävistä kiintiöistä voidaan säätää perustuslailla tai vaali-, työ- tai tasa-arvolailla (lakisääteiset sukupuolikiintiöt, jotka voivat sisältää seuraamuksia noudattamatta jättämisestä) tai niitä voidaan soveltaa vapaaehtoisesti (poliittisten puolueiden vapaaehtoiset kiintiöt). Kiintiöitä on myös eri tyyppejä kiintiöiden kohteena olevien valintanäkökulmien ja nimitysprosessien mukaisesti.