Description

teigiamas matavimo įrankis, taikant kurį siekiama paspartinti subalansuotą abiejų lyčių dalyvavimą ir atstovavimą, nustatant konkrečią proporciją (procentais) arba moterims ir (arba) vyrams skirtų vietų skaičių paprastai laikantis tam tikrų taisyklių arba kriterijų

Additional notes and information

Kvotos gali būti taikomos siekiant ištaisyti ankstesnį lyčių disbalansą įvairiose srityse ir skirtingais lygmenimis, įskaitant politines asamblėjas, sprendimų priėmėjų pozicijas visuomeniniame, politiniame ir ekonominiame gyvenime (įmonių valdybose), taip pat užtikrinant moterų įtraukimą ir dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, arba kaip įrankis, padedantis skatinti vienodas mokymosi ar įsidarbinimo galimybes. Kvotos, kuriomis siekiama didinti lyčių atžvilgiu proporcingą atstovavimą, gali būti numatomos konstitucijoje ar rinkimų, darbo, lyčių lygybės įstatymuose (teisiškai numatytos lyčių kvotos, dėl kurių nevykdymo gali būti taikomos sankcijos) arba taikomos savanoriškai (savanoriškos politinių partijų kvotos). Kvotų tipai taip pat skiriasi atsižvelgiant į atrankos ir skyrimo proceso, kuriam kvota yra taikoma, ypatumus.