Description

pozitivní měřítko a nástroj, jehož účelem je urychlit dosažení vyvážené účasti žen a mužů a jejich vyváženého zastoupení, a to stanovením určitého podílu (procenta) míst nebo počtu křesel určených k obsazení ženami či muži, zpravidla podle určitých pravidel nebo kritérií

Additional notes and information

Kvóty lze použít jako prostředek nápravy dosavadní genderové nerovnováhy v různých oblastech a na různých úrovních, zejména v politických shromážděních, na pozicích s rozhodujícími pravomocemi v rámci veřejného, politického a hospodářského života (správní rady) a také jako prostředek, který zajistí zapojení žen a jejich účast v mezinárodních orgánech, či jako nástroj k prosazování rovného přístupu k odborné přípravě a pracovním příležitostem. Kvóty, jejichž cílem je dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů, může stanovit ústava nebo volební zákony, pracovněprávní předpisy nebo právní předpisy o genderové rovnosti (zákonné genderové kvóty, s nimiž mohou být spojeny postihy za jejich nedodržení), nebo mohou být uplatňovány dobrovolně (dobrovolné kvóty politických stran). Existují různé druhy kvót podle toho, na kterou část výběrového či jmenovacího řízení se daná kvóta vztahuje.