Description

pozitivni ukrep, katerega cilj je pospešiti doseganje uravnotežene udeležbe in zastopanosti spolov, tako da se določi delež (odstotek) ali število mest oziroma sedežev, ki naj jih zasedejo ali dobijo ženske in/ali moški, navadno na temelju določenih pravil ali meril

Additional notes and information

Kvote se lahko uporabijo, da se popravi prejšnje neravnovesje spolov na različnih področjih in ravneh, vključno s političnimi telesi, odločevalskimi položaji v političnem življenju in gospodarstvu (upravni odbori podjetij), pa tudi, da se zagotovi vključevanje žensk in njihovo sodelovanje v mednarodnih telesih, ali kot orodje za spodbujanje enakega dostopa do usposabljanja ali delovnih mest.
Kvote, namenjene povečanju spolno uravnotežene zastopanosti, so lahko predpisane z ustavo, z volilno ali delovno zakonodajo ali z zakoni o enakosti spolov (zakonske spolne kvote, ki lahko vključujejo sankcije ob neupoštevanju), ali pa se uporabljajo na prostovoljnem temelju (prostovoljne kvote političnih strank). Vrste kvot se razlikujejo tudi glede na vidik postopka izbire in imenovanja, ki so mu namenjene.