Description

pozytywny instrument pomiarowy mający na celu przyspieszenie osiągnięcia udziału zrównoważonego pod względem płci i reprezentacji poprzez ustanowienie określonej proporcji (odsetka) lub liczby miejsc zajmowanych przez kobiety lub mężczyzn, bądź im przydzielanych, ogólnie na podstawie określonych zasad lub kryteriów

Additional notes and information

Parytet może być stosowany w celu skorygowania poprzednio istniejącej nierównowagi między płciami w różnych obszarach i na różnych poziomach, w tym na zgromadzeniach politycznych, na stanowiskach decyzyjnych w życiu publicznym, politycznym i ekonomicznym (w radach nadzorczych), a także w celu zagwarantowania włączenia kobiet i ich udziału w organach międzynarodowych lub jako narzędzie promujące równy dostęp do możliwości szkoleń i stanowisk. Parytety mające na celu zwiększenie reprezentacji zrównoważonej pod względem płci mogą być wyznaczone w konstytucji bądź przez prawo wyborcze, prawo pracy lub prawo dotyczące równości płci (prawne parytety płci mogące pociągać za sobą sankcje z tytułu braku zgodności) lub stosowane na zasadzie dowolności (dobrowolne parytety partyjne). Rodzaj parytetów różni się także w zależności od aspektów procesu selekcji i nominowania będącego celem parytetu.