Description

meetinstrument dat gericht is op het versneld bereiken van een evenwichtige deelneming en vertegenwoordiging van vrouwen en mannen door het vaststellen van een bepaald percentage of een bepaald aantal zetels dat moet worden opgevuld door, of toegewezen aan, vrouwen en/of mannen op grond van bepaalde regels of criteria

Additional notes and information

Quota kunnen worden toegepast om een eerdere ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen op verschillende gebieden en op verschillende niveaus te corrigeren, zoals in politieke organen, besluitvormingsposities in het openbare, politieke en economische leven (raden van bestuur), evenals om de integratie van vrouwen en hun deelname in internationale organen te waarborgen, of als instrument om gelijke toegang tot opleidingsmogelijkheden of banen te bevorderen. Quota die zijn gericht op het vergroten van een evenwichtige vertegenwoordiging vanmannen en vrouwen kunnen grondwettelijk vereist zijn of worden geëist door electorale, arbeids- of gendergelijkheidswetgeving (wettelijke genderquota, op grond waarvan sancties kunnen worden opgelegd als ze niet worden nageleefd), of op vrijwillige basis worden toegepast (vrijwillige partijquota). Quotatypen verschillen ook naar gelang van het aspect van het selectie- en benoemingsproces waarop de quota zich richten.