Description

scileanna, tréithe agus iompraíochtaí atá ag teastáil ó dhaoine chun saincheisteanna inscne a phríomhshruthú go héifeachtach isteach i mbeartais agus i bpleananna agus chun cuidiú le comhionannas inscne a thógáil

Additional notes and information

Tugann sé le fios eolas teoiriciúil agus praiticiúil ar na huirlisí éagsúla is féidir a úsáid don phróiseas seo. Éilíonn sé aitheantas nach bhfuil aon ghníomh polaitiúil ná eagrúcháin neodrach ó thaobh inscne agus nach mar a chéile é an tionchar a bhíonn ag beartais ar mhná agus ar fhir.