Description

vještine, osobine i ponašanje potrebni za uspješno uvođenje rodno osviještene politike u planove te doprinos izgradnji rodne ravnopravnosti

Additional notes and information

Koncept podrazumijeva teorijsko i praktično poznavanje različitih alata koji se mogu koristiti u ovom procesu i zahtjeva prepoznavanje činjenice da niti jedan politički ili organizacijski postupak nije rodno neutralan te da politika različito djeluje na žene i muškarce.