Description

Oskused, omadused ja käitumisviisid, mida on vaja, et soo aspekti tõhusalt poliitikatesse ja plaanidesse lõimida ning soolist võrdõiguslikkust suurendada

Additional notes and information

See hõlmab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi eri tööriistadest, mida selles protsessiks kasutatakse. Tuleb möönda et ükski poliitiline või organisatsiooniline tegevus pole sooneutraalne ning et naisi ja mehi mõjutavad poliitikad erinevalt.