Description

Компетенција за родну равноправност односи се на вештине, атрибуте и понашања која су људима потребна да би се родна питања ефикасно укључила у политике и планове и помогла у изградњи родне равноправности.

Additional notes and information

Подразумева теоријско и практично знање различитих алата који се могу користити за овај процес. Потребно је препознати чињеницу да ниједна политичка или организациона акција није родно неутрална и да политике на различите начине утичу на жене и мушкарце.