Description

zručnosti, atribúty a správanie, ktoré ľudia potrebujú na účinné začlenenie hľadiska rodovej rovnosti do politík a plánov a na podporu pri budovaní rodovej rovnosti

Additional notes and information

Zahŕňa teoretické a praktické poznatky o rôznych nástrojoch, ktoré sa môžu v tomto procese použiť. Vyžaduje uznanie skutočnosti, že žiadna politické ani organizačné opatrenie nie je rodovo neutrálne a že ženy a muži sú ovplyvňovaní politikami v rôznych ohľadoch.