Description

il-ħiliet, l-attributi u l-imġiba li jeħtieġu n-nies sabiex il-preokkupazzjonijiet li jikkonċernaw is-sessi jiġu integrati b’mod effettiv fil-politiki u l-pjanijiet u jgħinu sabiex tinbena l-ugwaljanza bejn is-sessi

Additional notes and information

Din timplika għarfien teoretiku u prattiku tal-varji għodod li jistgħu jintużaw għal dan il-proċess. Din teħtieġ rikonoxximent tal-fatt li l-ebda azzjoni politika jew organizzattiva ma hi newtrali fir-rigward tal-ġeneru u li n-nisa u l-irġiel huma affettwati minn politiki b'modi differenti.