Description

įgūdžiai, savybės ir elgesys, kurių žmonėms reikia, kad veiksmingai integruotų lyčių klausimus į politikos kryptis ir planus ir padėtų kurti lyčių lygybę

Additional notes and information

Jis reiškia teorines ir praktines žinias apie įvairius įrankius, kurie gali būti naudojami šiam procesui. Jis reikalauja pripažinti faktą, kad joks politinis ar organizacinis veiksmas nėra lyčių požiūriu neutralus ir kad politikos moteris ir vyrus veikia skirtingai.