Description

färdigheter, egenskaper och beteenden som människor behöver för att på ett effektivt sätt integrera genusfrågor i politik och planer och för att främja jämställdhet

Additional notes and information

Det innebär teoretisk och praktisk kunskap om olika verktyg som kan användas för denna process. Det kräver erkännande av det faktum att ingen politisk eller organisatorisk åtgärd är könsneutral och att kvinnor och män påverkas av politik på olika sätt.