Description

competențe, atribute și comportamente de care oamenii au nevoie pentru a integra preocupările de gen în mod efectiv în politici și planuri și care contribuie la realizarea egalităţii de gen

Additional notes and information

Presupune cunoașterea teoretică și practică a diverselor instrumente care se pot folosi în acest proces. Necesită recunoașterea faptului că nicio acțiune politică sau organizațională nu este neutră din punctul de vedere al genului și că femeile și bărbații sunt afectați de politici în mod diferit.