Description

вештини, особини и однесувања што им се потребни на луѓето за да се интегрираат делотворно родовите прашања во политиките и плановите и да се помогне да се постигне родова еднаквост

Additional notes and information

Тука се подразбира теоретското и практичното познавање на различните алатки што може да се употребат за овој процес. Потребно е да се признае фактот дека ниедно политичко или организациско дејство не е родово неутрално и дека политиките влијаат на жените и на мажите на различен начин.