Description

lidské dovednosti, vlastnosti a chování, které jsou potřebné k účinnému začleňování genderového hlediska do politik a plánů a na pomoc budování genderové rovnosti

Additional notes and information

Předpokládají teoretickou a praktickou znalost různých nástrojů, jež mohou sloužit k uskutečnění tohoto procesu. Je třeba uznat skutečnost, že žádné politické jednání ani jednání žádné organizace není genderově neutrální a že politika ovlivňuje jinak ženy a jinak muže.