Description

umiejętności, atrybuty i zachowania, których ludzie potrzebują do efektywnego uwzględnienia aspektu płci w politykach i planach oraz wspierania równości płci

Additional notes and information

Zakłada teoretyczną i praktyczną znajomość różnych narzędzi, które można wykorzystać w tym procesie. Wymaga uznania faktu, że żadne działanie polityczne ani organizacyjne nie jest neutralne pod względem płci, a polityki wpływają na kobiety i mężczyzn w różny sposób.