Description

proces de reformă economică orientat către piață cu scopul de a reface o balanță de plăți sustenabilă, de a reduce inflația și a crea condițiile unei creșteri sustenabile a PIB-ului pe cap de locuitor

Additional notes and information

S-au folosit de regulă programele de ajustare structurală (PAS-uri) ca răspuns la crize ale balanței de plăți din țările în curs de dezvoltare. Evaluarea impactului de gen din etapele de proiectare și realizarea a PAS-urilor permite identificarea dimensiunilor de gen care afectează procesul de implementare, sau diferențiele de gen legate de povara ajustării. Acest instrument a fost folosit de mai multe agenții de dezvoltare din țările industrializate pentru a analiza ajutorul pentru programele de ajustare.