Description

proces tržišno usmjerene gospodarske reforme čiji je cilj ponovna uspostava održive ravnoteže plaća, smanjenje inflacije i stvaranje uvjeta za održivi rast dohotka po glavi stanovnika

Additional notes and information

Programi strukturne prilagodbe obično se uvode kao odgovor na krizu ravnoteže plaća u zemljama u razvoju. Procjena utjecaja roda u izradi i provedbi takvih programa omogućava identifikaciju rodnih dimenzija koje utječu na proces provedbe ili rodnih razlika koje opterećuju prilagodbu. Ovim alatom služilo se nekoliko agencija za razvoj u industrijaliziranim zemljama kako bi ponovo analizirale svoju pomoć u programima prilagodbe.