Description

proces rynkowej reformy gospodarczej, mającej na celu przywrócenie trwałej równowagi płatniczej, redukcję inflacji oraz stworzenie warunków dla zrównoważonego wzrostu dochodu per capita

Additional notes and information

Programy korekty strukturalnej były zwykle podejmowane w odpowiedzi na kryzys równowagi płatniczej w krajach rozwijających się. Ocena wpływu w aspekcie płci w opracowywaniu i wdrażaniu programów umożliwia identyfikację wymiaru płci wpływającego na proces wdrażania lub różnic uwarunkowanych płcią w ciężarze dostosowań. Narzędzie to zostało wykorzystane w kilku agencjach rozwoju w krajach uprzemysłowionych w dokonywaniu przeglądów pomocy dla programów dostosowawczych.