Description

proces van marktgerichte economische hervorming gericht op een duurzame betalingsbalans, verlaging van de inflatie en het scheppen van de voorwaarden voor duurzame groei van het inkomen per hoofd van de bevolking

Additional notes and information

Programma's voor structurele aanpassing worden gewoonlijk uitgevoerd naar aanleiding van een betalingsbalanscrisis in ontwikkelingslanden. Door middel van een emancipatie-effectrapportage tijdens het ontwerp en de uitvoering van deze programma's kunnen de genderdimensies die van invloed zijn op het uitvoeringproces of de genderverschillen in de last van de aanpassing worden vastgesteld. Dit instrument is door diverse ontwikkelingsorganisaties in geïndustrialiseerde landen gebruikt voor het toetsen van hun hulp aan aanpassingsprogramma's.