Description

uz tirgu orientētas ekonomiskās reformas process, kura mērķis ir atjaunot ilgtspējīgu maksājumu bilanci, samazināt inflāciju un radīt apstākļus ilgtspējīgai ienākumu līmeņa izaugsmei uz vienu iedzīvotāju

Additional notes and information

Strukturālas pielāgošanas programmas parasti īsteno, reaģējot uz maksājumu bilances krīzi jaunattīstības valstīs. Ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējums strukturālu pielāgošanas programmu izstrādē un īstenošanā ļauj identificēt dzimumu dimensijas, kas skar īstenošanas procesu, vai dzimumu atšķirības pielāgošanas slogā. Šo rīku izmanto vairākas attīstības aģentūras rūpnieciski attīstītajās valstīs, lai pārskatītu savu palīdzību pielāgošanas programmām.