Description

Markkinasuuntautunut talousuudistusprosessi, jonka tarkoituksena on tasapainottaa maksutase, vähentää inflaatiota ja luoda edellytykset asukasta kohden lasketun kansantulon kestävälle kasvulle kohti

Additional notes and information

Rakennesopeutusohjelmia on tavallisesti toteutettu vastauksena kehitysmaiden maksutasekriisiin. Rakennesopeutusohjelmien suunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevan sukupuolten tasa-arvon vaikutustenarvioinnin avulla voidaan määrittää täytäntöönpanoprosessiin vaikuttavat sukupuoliulottuvuudet tai sopeutustaakan sukupuoleen liittyvät erot. Useat kehitysyhteistyötoimistot ovat käyttäneet tätä työkalua teollisuusmaissa tarkistaakseen niiden avun sopeutusohjelmiin.