Description

markedsorienteret økonomisk reformproces med det formål at genoprette en bæredygtig betalingsbalance, reducere inflationen og skabe betingelser for en bæredygtig vækst i indkomst pr. indbygger

Additional notes and information

Strukturtilpasningsprogrammer er normalt blevet gennemført som en reaktion på betalingsbalancekrisen i udviklingslandene. Kønsspecifikke konsekvensanalyser af strukturtilpasningsprogrammernes design og implementering gør det muligt at identificere eventuelle kønsdimensioner, der påvirker implementeringsprocessen eller kønsbestemte lønforskelle i forbindelse med at bære byrden for tilpasningerne. Dette redskab er blevet brugt af flere udviklingsagenturer i industrilande til at gennemgå deres støtte til tilpasningsprogrammer.