Description

próiseas athchóirithe eacnamaíoch atá dírithe ar an margadh dírithe ar chothromaíocht inbhuanaithe íocaíochtaí a athbhunú, boilsciú a laghdú, agus na coinníollacha a chruthú maidir le fás inbhuanaithe ar ioncam per capita

Additional notes and information

De ghnáth rinneadh na cláir um choigeartú struchtúrach (SAPanna) mar fhreagra ar ghéarchéim maidir le comhardú na n-íocaíochtaí i dtíortha i mbéal forbartha. Mar gheall ar mheasúnacht tionchair inscne i ndearadh agus cur i bhfeidhm SAPanna is féidir gnéithe inscne a théann i bhfeidhm ar an bpróiseas cur chun feidhme, nó ar dhifríochtaí inscne ar ualach an choigeartaithe a aithint. Úsáideann roinnt gníomhaireachtaí forbartha an uirlis seo i dtíortha tionsclaithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar a gcabhair i leith cláir choigeartaithe.