Description

Процес тржишно оријентисане економске реформе усмерене на обнављање одрживог платног биланса, смањење инфлације и стварање услова за одрживи раст дохотка по становнику.

Additional notes and information

Програми структурног прилагођавања (енгл. САП) обично се предузимају као одговор на кризу платног биланса у земљама у развоју. Процена родног утицаја у креирању и примени програма структурног прилагођавања омогуц́ава идентификовање родних димензија које утичу на процес примене или родних разлика у терету прилагођавања. Неколико развојних агенција у индустријализованим земљама користило је овај алат за преглед њихове помоц́и програмима прилагођавања.