Description

Proces tržišno orijentisane ekonomske reforme usmjerene na obnavljanje održivog platnog bilansa, smanjenje inflacije i stvaranje uslova za održivi rast dohotka po stanovniku.

Additional notes and information

Programi strukturnog prilagođavanja obično se preduzimaju kao odgovor na krizu platnog bilansa u zemljama u razvoju. Procjena rodnog utjecaja u kreiranju i primjeni programa strukturnog prilagođavanja omogućava identifikovanje rodnih dimenzija koje utječu na proces primjene ili rodnih razlika u teretu prilagođavanja. Nekoliko razvojnih agencija u industrijalizovanim zemljama koristilo je ovaj alat za pregled njihove pomoći programima prilagođavanja.