Description

povinnosť štátu začať konanie v porovnaní s povinnosťou štátu zdržať sa konania

Additional notes and information

Pozitívne konanie je jedným z rôznych pojmov, ktoré sa používajú na opis „pozitívnych opatrení“. Pozitívne konanie sa však v medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv používa aj na opis „pozitívnych konaní štátu“ (povinnosť štátu iniciovať konanie v porovnaní s povinnosťou štátu zdržať sa konania). Jeho použitie môže byť preto nejednoznačné v tom, že sa neobmedzuje len na pozitívne opatrenia v oblasti rodovej rovnosti.