Description

Valtion velvollisuus käynnistää toimia verrattuna valtion velvollisuuteen pidättäytyä toimista

Additional notes and information

Positiivinen erityiskohtelu on yksi monista termeistä, joita käytetään kuvaamaan "positiivisia erityistoimia". Positiivista erityiskohtelua käytetään kuitenkin myös kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä. Sen käyttö voi siten olla monimerkityksistä, koska sitä ei ole rajattu tarkoittamaan positiivisia erityistoimia sukupuolten tasa-arvon alalla.