Additional notes and information

Pozitivno ukrepanje je eden od različnih izrazov, ki se uporabljajo za opisovanje „pozitivnih ukrepov“. Vendar se pozitivno ukrepanje v mednarodni zakonodaji o človekovih pravicah uporablja tudi za opisovanje „pozitivnega ukrepanja države“ (obveznosti države, da sproži ukrepanje v nasprotju z obveznostjo države, da se vzdrži ukrepanja). Uporaba tega izraza je torej lahko dvoumna v tem smislu, da ne pomeni le pozitivnih ukrepov na področju enakosti spolov.