Description

Задължение на държавата да предприема действия, за разлика от задължението на държавата да се въздържа от предприемането на действия. Мерки, които са насочени към определена група и имат за цел да премахнат или да предотвратят дискриминацията или да компенсират неблагоприятните обстоятелства, възникнали поради съществуващите нагласи, поведения и структури. Понякога се нарича позитивна дискриминация.