Description

Позитивна акција или дјеловање је обавеза државе да покрене акцију насупрот обавези државе да се уздржи од акције. То је један од више различитих термина који се користе за описивање „позитивних мјера”. Међутим, позитивна акција се такође користи у међународном праву о људским правима да би се описало „позитивно дјеловање државе” (обавеза државе да покрене акцију насупрот обавези државе да се уздржи од акције). Тако, употреба термина позитивна акција може бити двосмислена, због тога што се његово значење не ограничава искључиво на позитивне мјере у области родне равноправности.