Description

verplichting van een staat om actie te ondernemen tegenover een verplichting van een staat om zich van actie te onthoudensamenhangend geheel van maatregelen binnen een arbeidsorganisatie gericht op: 1. het wegnemen van de achterstand van een of meer categorieën werknemers; tijdelijke voorkeursbehandeling is een mogelijk onderdeel hiervan 2. het bereiken van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in alle functies binnen een redelijke termijn

Additional notes and information

Positieve actie is een van een aantal termen die worden gebruikt om 'positieve maatregelen' te omschrijven. Positieve actie wordt echter ook gebruikt in internationaal recht inzake de mensenrechten om ... te beschrijven.Het gebruik ervan kan derhalve onduidelijk zijn in die zin dat de term niet beperkt is tot positieve maatregelen op het gebied van gelijkheid van vrouwen en mannen.