Description

l-obbligu ta’ stat li jibda azzjoni kontra l-obbligu ta’ stat li jastjeni minn azzjoni

Additional notes and information

Azzjoni pożittiva hija terminu wieħed minn diversi termini li jintużaw biex jiddeskrivu ‘miżuri pożittivi’. Madankollu, azzjoni pożittiva tintuża wkoll fil-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem biex tiddeskrivi ‘azzjoni pożittiva ta’ stat’ (l-obbligu ta’ stat li jibda azzjoni kontra l-obbligu ta’ stat li jastjeni minn azzjoni). L-użu tagħha jista’ għalhekk ikun ambigwu fis-sens li mhuwiex ikkonfinat li jfisser miżuri pożittivi fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri.