Description

pieeja, kurā prasīta lielāka uzmanība sievietēm attīstības politikā un praksē un uzsvērta nepieciešamība iekļaut viņas attīstības procesā