Description

ansats som efterfrågar större uppmärksamhet åt kvinnor inom utvecklingspolitik och praktik och som betonar behovet av att integrera dem i utvecklingsprocessen